Agenda's politieke avonden vanaf 22 juni 2017

logo Gemeentenieuws Emilia  

22 juni

19.30 uur: Raadsvergadering (gewijzigde agenda). Aan de agenda zijn 2 hamerstukken toegevoegd.

20.45 uur: Commissievergadering (gewijzigde agenda). Aan de agenda is toegevoegd de beslisnota Jaarrekening 2016 en begroting 2017 GR Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Van de agenda is de meningsvormende nota Visie Kasteel gehaald. Deze nota wordt verplaatst naar de commissievergadering van 13 juli a.s. De reden daarvoor is dat de agendacommissie van mening is dat de nota een langere voorbereidingstijd van de raad nodig heeft.

6 juli

17.00 uur: Vergadering jaarrekening 2016 en kaderbrief 2018-2021.

13 juli

19.00 uur: Gesprekstafel

De agenda’s voor de raads- en commissievergadering volgen na de agendacommissie van 29 juni.

Alle agenda’s worden toegevoegd aan de website.

Gemeenteraad  
[advertentie]