De Wijchense Omroep ondersteunt en begeleidt 'De verdwijning'

logo Wijchense Omroep Filmisch project
'De Verdwijning' zo heet het filmisch project dat 5000 Euro subsidie ontvangt van het Prins Bernard Cultuurfonds. 
 
Stichting Oeverwal biedt met Tanah Merah hoog begaafde leerlingen variërend in leeftijd van 6 tot 12 een Brood en Beleg dag. Dit betekent voeding geven aan de  honger die dit type leerling kenmerkt. Één dag per week wordt er gewerkt aan competenties voor de 21ste eeuw; Vaardigheden ontwikkelen rond samenwerken, creativiteit en ICT geletterdheid. 
Dit schooljaar gaan deze kids samen onder begeleiding van René Rodriques de Miranda en Anja van Rossum een spannende film met de titel 'De verdwijning' maken die zij willen indienen bij Cinekids.
Deze groep kinderen volgen workshops en verdiepen zich in alle aspecten van film die bij het produceren horen, zoals b.v. script schrijven, kostuumontwerp en grime, filmen, acteren, audio en monteren.
 
Wijchense Omroep de Verdwijning 01 Wijchense Omroep de Verdwijning 02
Filmen Controle via beeldscherm
De Wijchense Omroep ontving deze kinderen in de studio's aan de Campuslaan om hen in een workshop Cameravoering te laten proeven aan de vele filmische mogelijkheden. Gerard Rouw en Michele Buitenrust Hettema lieten hen in de studio ook vele soorten camera's ervaren als voorproefje op het echte werk van filmen dat in het voorjaar van 2018 start.
 
Volgens Michele Buitenrust Hettema heeft dit project een grote maatschappelijke meerwaarde. "Kids tot groei uitdagen, samenwerken en creatief mediawijsheid bijbrengen is van onschatbare waarde. Samenwerken met vele externe partijen is van belang voor het verder professionaliseren van onze Publieke Lokale Omroep. Tegelijkertijd fungeert 'de Verdwijning' ook als proeftuin voor het uitrollen van dit project, hopelijk, volgend schooljaar, in de gemeente Wijchen".
Wijchense Omroep de Verdwijning 03 Take one

 

[advertentie]