Gemeenten Beuningen, Heumen en Berg en Dal overwegen gebruik 'big data'

logo Beuningen Nauw samenwerken

De gemeenten Beuningen, Heumen en Berg en Dal gaan nauw samenwerken op het gebied van informatievoorziening, automatisering, privacybescherming, gegevensbeheer en informatieveiligheid. Dat gebeurt aan de hand van een gezamenlijk Informatiebeleidsplan.

Volgens de drie gemeenten geeft het beleidsplan de richting aan waarin de informatievoorziening en ICT zich moet ontwikkelen. Het plan speelt in op de gemeentelijke ambities wat betreft dienstverlening en de landelijke ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van de digitale overheid. De gemeenten willen ook meer vernieuwende technologie inzetten. In het beleidsplan staat dat de drie gemeenten gebruik willen maken van zogeheten 'big data'. Dat zijn zeer grote hoeveelheden gegevens, die gebruikt kunnen worden om menselijk gedrag te voorspellen.

"Als overheid kunnen we deze 'big data' benutten voor een beter inzicht in demografische ontwikkelingen en toekomstig beleid. We kunnen zo bijvoorbeeld de zelfredzaamheid in een wijk registreren en de omvang van ondersteuning voorspellen," zo is te lezen in het beleidsplan.

"Big data biedt gemeenten de kans om de dienstverlening naar burgers grensverleggend te verbeteren," aldus de drie gemeenten. Of de gemeenten daadwerkelijk 'big data' gaan gebruiken is niet duidelijk.

2018 0411 Mediapartners Beuningen enz Big Data  
[advertentie]