Bergharen dodenherdenking 4 mei

logo Dodenherdenking Bergharen Stille tocht

In de Protestantse Kerk begint om 19.00 uur de herdenking.

Een aantal sprekers zal vertellen over eigen ervaringen en gedichten declameren. Een van de sprekers zal zijn Henk Fonteyn, oud-legerpredikant. Burgemeester Verheijen van de gemeente Wijchen zal bij de herdenking aanwezig zijn en een toespraak houden. Blaasorkest MuzAnna brengt daarbij wederom toepasselijke muziek ten gehore.

Omstreeks 19.30 uur vertrekt een stille tocht naar het voormalige gemeentehuis op de hoek Dorpsstraat/Wijksestraat. Bloemen worden daar gelegd bij het monument voor burgemeester Luske, waarna op de begraafplaats bij de Protestantse Kerk onder meer bloemen op het graf van de Britse piloot D.C. Horn worden gelegd.

Het zal vooral voor de nabestaanden hartverwarmend zijn wanneer wij daarbij in groten getale aanwezig zijn. Iedereen is daarbij van harte welkom. Voor degenen die op deze avond de nationale driekleur uitsteken; het protocol schrijft voor dat vanaf 18.00 uur tot 21.10 uur de vlag halfstok dient te hangen.

Dat wij in een land leven waarin onderling respect en vrijheid van woord en geschrift hoog in het vaandel staan, daarvoor mogen we dankbaar zijn, in het bijzonder tegenover degenen die daar actief voor hebben gestreden en als militair of ondergronds er hun leven voor hebben gegeven. Sommigen zijn er ongewild slachtoffer van geworden.

In Bergharen worden daarom jaarlijks aan de vooravond van onze nationale Bevrijdingsdag met name zij herdacht die in en vanuit de voormalige gemeente Bergharen omkwamen, te weten de toenmalige burgemeester J.J.C.M. Luske (43 jaar) die omkwam in het concentratiekamp Neuengamme, de zussen Truus (25) en Diny Derksen (23) bij het bombardement op Nijmegen, de nog jonge Chris Geurts (22) in Duitsland en de militair Toon van den Hogen (25) in het huidige Indonesië. Ook de Britse militairen Arthur Richardson (24) en Dudley C. Horn (21) worden speciaal genoemd.  

Bergharen 4 mei herdenking 2  
[advertentie]

#wijchenseomroep