Helft van de 65-plussers neemt 's nachts onnodig risico

logo Zilver wonen Verlichting

Bijna de helft van de ouderen geeft aan de route naar het toilet niet goed te hebben verlicht. Hiermee lopen zij onnodig risico om 's nachts ten val te komen.

Dat kan anders...

Om nachtelijke valpartijen te voorkomen, is goede verlichting van essentieel belang. De helft van de ouderen loopt een serieus risico door 's nachts in het donker naar het toilet te gaan. Uit onderzoek van Stichting Zilver Wonen blijkt dat bijna de helft van hen (47,5%) de route naar het toilet slecht tot niet heeft verlicht. Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen hierover: "Door lampen met een bewegingssensor te plaatsen, ziet men 's nachts goed waar men loopt. Dat kan al met kleine lampjes bijvoorbeeld vlak boven de plinten, waardoor de partner 's nachts niet wakker wordt van een 'zee aan licht'."

Zelfde verdieping

Bijna 12% van de ouderen heeft geen toilet op dezelfde verdieping als de slaapkamer. Om het risico van vallen op de trap in het donker te verkleinen, is de beste optie om goed te overwegen een toilet te bouwen op dezelfde verdieping als de slaapkamer. Staal: "Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen wandbeugels aan de draaizijde van de trap (dus aan de andere kant dan waar de leuning zit) voor extra houvast zorgen."

Woonscan - check je eigen woning op veiligheid

Ouderen denken vaak wel na over de veiligheid in hun woning, maar weten soms niet waar de informatie hierover vandaan te halen. Om hen daarbij een handje te helpen, biedt de stichting Zilver wonen via haar website www.zilverwonen.nl de woonscan aan. Met deze gratis scan kan worden nagegaan of een huis geschikt is voor ouderen om veilig in te kunnen en blijven wonen. Aan de hand van een korte vragenlijst wordt het huis getest op valveiligheid, verlichting en brand- en inbraakpreventie.

Zilver wonen Nachtverlichting Nachtverlichting
Foto Zilver wonen