College Wijchen: 'Proces naar klimaatneutrale gemeente niet te stroperig'

logo Omroep Gelderland Doelstelling haalbaar 

Wijchen - Wijchen kan de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn heus nog wel halen. Dat zegt wethouder Titus Burgers in antwoord op kritiek dat het proces 'te stroperig' verloopt. Het college presenteert deze week op hoofdlijnen een nieuw Energieplan. Maar daarin wordt nog steeds vastgehouden aan 'zeer strenge eisen' waaraan windmolens moeten voldoen. En daardoor wordt volgens voorstanders van windenergie elk initiatief in de kiem gesmoord.

Landelijk geldt de regel dat initiatiefnemers van windmolens het met twee derde van de omwonenden in een straal van 400 meter rondom een windmolen eens moeten worden en/of hen schadeloos moeten stellen. Maar de gemeente Wijchen heeft deze eis in 2016 opgerekt naar 1000 meter. Daarmee is de gemeente volgens voorstanders 'roomser dan de paus' 

Wethouder: 'Wij zijn niet roomser dan de paus'

Volgens Pim de Ridder van Wind in Wijchen maak je daarmee heel veel locaties onmogelijk. Marlien Joosse van oppositiepartij CDA is het eens met die kritiek: 'Ik begrijp ook niet waarom het nodig is dat je lokaal verder gaat dan landelijke wetgeving.' Wethouder Titus Burgers ontkent de kritiek: 'Wij zijn niet roomser dan de paus en wij willen ook heel graag aan onze duurzaamheidsverplichtingen voldoen. Maar we willen windenergie wel op een hele zorgvuldige manier inpassen.'

'Nu neemt niemand een initiatief'

De 'strenge' gedragscode wordt in 2019 geëvalueerd. Dan blijkt mogelijk dat er met die regels geen initiatief van de grond komt. Voorstanders van windenergie willen die evaluatie graag naar voren halen om geen tijd meer te verspillen. Marlien Joosse: 'Liever vandaag dan morgen. Dan kunnen we ook vooruit, want nu neemt niemand een initiatief.' Maar wethouder Burgers wil daar niet aan: 'We hebben in 2016 echt afgesproken: we geven deze tijd deze spelregels mee. En die spelregels moeten we pas gaan veranderen als die tijd verlopen is.'

'We gaan het zo niet halen'

Marlien Joosse vindt het op zich een goed uitgangspunt van de wethouder dat hij standvastig blijft. 'Maar het college constateert zelf; we moeten echt hard aan het werk want we lopen achter, we gaan het zo niet halen. Dan zijn er genoeg argumenten om te zeggen: We zouden het heel graag anders gedaan hebben, maar als we alles op een rijtje zetten dan moeten we concluderen: we kunnen niet anders dan die evaluatie naar voren halen.'

Via mediapartner Omroep Gelderland

2018 0911 Mediapartners Wijchen klimaat  

 

[advertentie]