Ruim 650 woningen in Deest van aardgas af

logo Druten dorpskom Het eerste grote project

Druten - Het Drutense college van B&W wil in Deest het eerste grote project realiseren om woningen van het aardgas te halen. Het gaat om ongeveer 650 woningen, waaronder veel huurwoningen. Dat staat in de 'Routekaart Energieneutraal Druten 2040', die het college woensdag bekend heeft gemaakt. Dit rapport maakt duidelijk hoe de energietransitie in Druten de komende jaren moet gaan plaatsvinden.

Wethouder André Springveld denkt dat het project in Deest de komende jaren al wordt opgestart. Volgens Springveld is er onder meer voor Deest gekozen, omdat daar een oud gasnet ligt. Bovendien bestaat meer dan 80 procent van de huizen uit huurwoningen, hetgeen een collectieve aanpak vergemakkelijkt.  

Lasten voor inwoners mogen niet stijgen

Het college hanteert als belangrijk uitgangspunt dat de lasten voor inwoners en bedrijven niet mogen stijgen. Gedurende het hele traject staat de inwoner centraal, aldus Springveld. Behalve inwoners en gemeente is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Aliander en woningcorporatie Standvast Wonen. Aliander legt elektriciteitskabels en leidingen en beheert het elektriciteitsnetwerk. Een 
goede samenwerking met inwoners en andere betrokkenen is cruciaal 
voor het welslagen van de energietransitie, zo staat te lezen in de Routekaart. De gemeente fungeert vooral als aanjager van alle 
ontwikkelingen wat betreft duurzaamheid.

Zeven plannen voor grootschalige zonne-energie

Als alternatief voor het aardgas in Deest wordt onder meer gedacht aan een zonneveld op de Uivermeertjes en warmte geleverd door een steen-en dakpanfabriek. In de gemeente Druten zijn momenteel zeven initiatieven voor grootschalige zonne-energieprojecten, waarvan zes op land en één op >water. Drie daarvan zijn volgens de Routekaart het meest kansrijk.

Energietransitie in Druten al langere tijd gaande

Op het gebied van duurzaamheid is er in de gemeente Druten de laatste jaren al het een en ander bereikt. Zo zijn met speciale regelingen en leningen al heel wat woningen goed geïsoleerd. Ook zijn er zonnepanelen aangelegd op basisscholen in Horssen en Deest. De gemeente is verder al begonnen met verduurzaming van gemeentelijke panden en sportaccommodaties, en het plaatsen van E-laadpalen, waar elektrische auto's kunnen opladen.

Via mediapartner RN7

2018 1004 Mediapartners Druten Deest van aardgas