Windmolens hebben in Druten geen prioriteit

logo Druten dorpskom Zonnepanelen en isolatie krijgen voorrang

Druten –  De gemeente Druten maakt geen enkele haast met de aanleg van windmolens. Volgens wethouder André Springveld neemt de gemeenteraad deze collegeperiode (de komende 3,5 jaar) hoogstwaarschijnlijk geen besluit over windmolens.

Zonnepanelen en isolatie krijgen in Druten voorrang

Mogelijke locaties voor windmolens in Druten liggen ten zuiden van de Maas en Waalweg. 'In eerste instantie zetten we in op zonnepanelen en energiebesparing door onder meer goede isolatie', aldus Springveld. De gemeente Druten streeft ernaar dat over vier jaar ongeveer 2.000  van de ruim 8.000 daken in de gemeente zijn voorzien van zonnepanelen. Dat staat in het collegeprogramma 'Druten daagt uit' dat dinsdag openbaar is gemaakt.  

Nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal

Ook alle gebouwen van de gemeente worden in die periode (indien mogelijk) voorzien van zonnepanelen. Zo moeten alle gemeenschapshuizen en sportaccommodaties over vier jaar energieneutraal zijn. Het is bovendien de bedoeling dat alle nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal wordt opgezet. In het collegeprogramma wordt benadrukt dat de gemeente extra inzet gaat plegen om kavels te verkopen op het bedrijventerrein Westerhout-Zuid. Men gaat meer mankracht inhuren om de grond op Westerhout-Zuid te verkopen. Ook gaat het college van B&W onderzoeken of er in de toekomst een bedrijfsverzamelgebouw op Westerhout-Zuid mogelijk is.

Boeren krijgen ruimte voor nevenactiviteiten

Agrarische ondernemers krijgen volgens het college volop de ruimte om aanverwante activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld wat betreft toerisme, en natuur- en landschapsbeheer. 'We kijken daar als gemeente ruimhartig naar', zegt wethouder Springveld.

Druten gaat de komende jaren gratis cursussen organiseren voor alle inwoners die willen leren reanimeren, zo staat te lezen in het collegeprogramma. Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten van levensbelang, zegt het college. Het succesvolle gemeentelijke project 'EHBO achter het stuur' krijgt definitief een vervolg. Jongeren krijgen 60 euro van de gemeente als betaling voor hun eerste rijles, als zij deelnemen aan een EHBO-cursus. Vele tientallen jongeren hebben hier al aan meegedaan.  

Via mediapartner RN7

2018 1004 Mediapartners Druten windmolen geen voorrang