Woonwijk Buitenhof in Druten gevrijwaard van sluipverkeer

logo Druten dorpskom Renovatie

Druten - Bij de herinrichting van de Scharenburg in Druten wordt de woonwijk Buitenhof zo veel mogelijk gevrijwaard van sluipverkeer, zwaar transport en bouwverkeer. Het college van B&W van Druten heeft deze week besloten om een motie van de gemeenteraad over de Buitenhof uit te voeren. Het is de bedoeling dat het bouwverkeer tijdens de renovatie van de Scharenburg wordt omgeleid via de Van Heemstraweg. De verkeerssituatie in de Buitenhof, en dan de Schipleisingel in het bijzonder, wordt vóór en tijdens de renovatie speciaal in de gaten gehouden (monitoren). Hiermee is ongeveer 15.000 euro gemoeid.  

In de motie stond ook dat het college maatregelen moet nemen tegen het extra verkeer in de Buitenhof. Het college moet volgens de motie ook aangeven wat de maximale norm is voor extra verkeer in de 
Buitenhof.

Via mediapartner RN7

2018 1012 Mediapartners Druten Scharrenburg