Uitgebreide begeleiding voor Beuningse vergunninghouders

logo Beuningen Integratietraject

Beuningen - In de gemeente Beuningen zijn tussen maart 2017 en medio dit jaar 34 vergunninghouders ondersteund in hun integratietraject. De dagelijkse begeleiding van de vergunninghouders (vluchtelingen die mogen blijven) wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk.

Dat antwoordt het college van B&W op vragen vanuit de gemeenteraad, naar aanleiding van de Programmabegroting 2019. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk helpen de vergunninghouders met de inrichting van hun woning, verzekering, het zoeken van een school, huisarts, en het starten van de inburgeringscursus.

Gemeente verantwoordelijk voor inburgering

Sinds de invoering van nieuwe wetgeving zijn gemeenten verantwoordelijk voor inburgeringstrajecten van vergunninghouders. Daarbij hoort ook een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, ook wel POP genoemd. De begeleiding in Beuningen vindt plaats met behulp van een zogenoemde casusregisseur. Die voert onder meer intakegesprekken met de mensen. De casusregisseur ondersteunt alle vergunninghouders die in Beuningen komen wonen, maar ook degenen die hier al langer wonen, maar bij wie de integratie nog niet goed wil lukken.

Onbekendheid met nieuwe cultuur

Vaak wordt er extra ingezet op de Nederlandse taal en worden de mensen geholpen bij het zoeken van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een sport. Begeleiding is dan belangrijk vanwege de vaak gebrekkige taalbeheersing en de onbekendheid met de nieuwe cultuur en plaatselijke organisaties, zo meent het college van B&W.    

Veel informatie-uitwisseling over integratie

Daarnaast is de casusregisseur vorig jaar begonnen met het 'Lokaal Integratieoverleg'. Daar blijkt veel belangstelling voor te zijn en er wordt veel informatie uitgewisseld en beleid afgestemd. Aan dit integratieoverleg wordt deelgenomen door bijvoorbeeld bibliotheek, GGD, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, kerk, maatschappelijk werk, gemeente en Vluchtelingenwerk .

Via mediapartner RN7

2018 1108 Mediapartners Beuningen integratie  
[advertentie]

#wijchenseomroep

wijchenseomroep WOTV Programma vanaf 7 december 2018 met o.a. Presentatie jubileumboek 35 jaar Paardenmarkt in Wijchen, Archeologis… https://t.co/P54gCWRmiL
wijchenseomroep Regionaal meldpunt voor vragen personen met verward gedrag https://t.co/fKxN9DGjhb https://t.co/VVx6GRym4A
wijchenseomroep Open rondleiding expositie “Strengels & Letters” https://t.co/cBN2zjzJiR https://t.co/kd034QgeOK